Đặt vé máy bay online
HOTLINE
Du lịch Hàn Quốc
TRẢI NGHIỆM MÙA ĐÔNG HÀN QUỐC
VỚI CHƯƠNG TRÌNH TOUR HẤP DẪN TẠI LỮ HÀNH FIDIOTUR
Du lịch Dubai
CÙNG ĐẾN DUBAI KHÁM PHÁ ĐỘ SANG CHẢNH
Du lịch Bali
BALI INDONESIA
Chạm tay vào thiên đường nghỉ dưỡng dịp tết
Tour du lịch nước ngoài

Trung Quốc

THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU– HÀNG CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
30/12/2019
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
17,680,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
28/12/2019
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
18,590,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
21/12/2019
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
17,990,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
15/02/2020
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
16,990,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
26/02/2020
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
16,990,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
21/03/2020
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
16,990,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
14/03/2020
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
16,990,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
07/03/2020
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
16,990,000 Đặt tour
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Khởi hành
28/03/2020
Thời gian đi
7 ngày 6 đêm
16,990,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI –PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Khởi hành
23/12/2019
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
8,900,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Khởi hành
30/12/2019
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,190,000 Đặt tour
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
02/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
10/01/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
07/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Khởi hành
25/12/2020
Thời gian đi
6 ngày 5 đêm
10,190,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Khởi hành
27/12/2020
Thời gian đi
6 ngày 5 đêm
10,190,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN
Khởi hành
13/01/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
9,490,000 Đặt tour
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
09/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - TỬ CẤM THÀNH
Khởi hành
14/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - TỬ CẤM THÀNH
Khởi hành
16/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 dê
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
21/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
23/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
28/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - TỬ CẤM THÀNH
Khởi hành
01/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - TỬ CẤM THÀNH
Khởi hành
06/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
08/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
15/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - TỬ CẤM THÀNH
Khởi hành
27/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
22/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Khởi hành
20/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - TỬ CẤM THÀNH - DI HÒA VIÊN
Khởi hành
13/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
10,690,000 Đặt tour
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Khởi hành
12/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
15,190,000 Đặt tour
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Khởi hành
26/02/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
15,190,000 Đặt tour
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Khởi hành
04/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
15,190,000 Đặt tour
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Khởi hành
11/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
15,190,000 Đặt tour
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Khởi hành
18/03/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
15,190,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN
Khởi hành
20/01/2020
Thời gian đi
5 ngày 4 đêm
Giá: Liên hệ Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN
Khởi hành
08/01/2020
Thời gian đi
6 ngày 5 đêm
9,990,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN
Khởi hành
10/01/2020
Thời gian đi
6 ngày 5 đêm
9,990,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN
Khởi hành
15/01/2020
Thời gian đi
6 ngày 5 đêm
9,990,000 Đặt tour
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHÙ DUNG TRẤN
Khởi hành
17/01/2020
Thời gian đi
6 ngày 5 đêm
9,990,000 Đặt tour